Wildlife

Turtle Time
Turtle Time

Print 8"x10" $35.00 11"x14" $45.00

press to zoom
Florida Attitude
Florida Attitude

Acrylic Original 11"x14" $250.00

press to zoom
Manatee Christmas
Manatee Christmas

Acrylic Original 11" x 14" 150.00 8" x 10" print $35.00

press to zoom
Resting
Resting

Oil Original 12" X 12" $200.00 Gallery Wrap canvas

press to zoom
Manatee 2
Manatee 2

SOLD Acrylic Original 5" X 5" Commission $40.00

press to zoom
Frog Time
Frog Time

Acrylic Original SOLD Email for commission

press to zoom
Syd &  Horse
Syd & Horse

Oil Original SOLD 8" X 10" print $35.00

press to zoom
Where is She
Where is She

Oil Original SOLD 8" X 10" print $35.00

press to zoom
Two Is Company
Two Is Company

Oil Original 12" X 12" $200.00 Gallery Wrap Canvas 10" X 10" print $45.00

press to zoom
Just a Sip
Just a Sip

Oil Original 12" X 16" framed $425.00

press to zoom
Bath Time
Bath Time

Oil Original SOLD 8" X 10" print $35.00

press to zoom
Dolphin Playtime
Dolphin Playtime

SOLD Original Oil

press to zoom